Sukhoi Su 26M3

Registrations - RA00665 (2006-2014)

YearClassContestPilotRank
2014Unlimited23. Russian NationalsShpolyanskiy, Oleg1
2014Unlimited23. Russian NationalsKapanina, Svetlana4
2014Unlimited23. Russian NationalsKrotov, Alexandre5
2014Advanced23. Russian NationalsOvchinnikov, Roman11
2014Unlimited23. Russian NationalsBespalov, Andrey6
2011Advanced20. Russian NationalsBarabanov Maksim2
2011Unlimited26. FAI World Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg3
2011Unlimited20. Russian NationalsKrotov, Alexandre9
2011Unlimited20. Russian NationalsShpolyanskiy, Oleg3
2011Unlimited20. Russian NationalsBespalov, Andrey6
2011Unlimited26. FAI World Aerobatic ChampionshipBespalov, Andrey24
2011Unlimited20. Russian NationalsGrevtsev, Alexander4
2011Advanced20. Russian NationalsIlyukhin, Sergey4
2011Unlimited26. FAI World Aerobatic ChampionshipRacy, Michael M21
2011Unlimited20. Russian NationalsBelov, Anatoly8
2011Unlimited26. FAI World Aerobatic ChampionshipBelov, Anatoly30
2011Advanced20. Russian NationalsBerkutov, Anton1
2010Unlimited17. FAI European Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg5
2010Unlimited17. FAI European Aerobatic ChampionshipKrotov, Alexandre3
2010Unlimited17. FAI European Aerobatic ChampionshipRacy, Michael M10
2009Unlimited25. FAI World Aerobatic ChampionshipRacy, Michael M12
2009Unlimited18. Russian NationalsBespalov, Andrey4
2009Unlimited25. FAI World Aerobatic ChampionshipKrotov, Alexandre2
2009Unlimited18. Russian NationalsShpolyanskiy, Oleg2
2009Final Freestyle25. FAI World Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg6
2009Unlimited25. FAI World Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg6
2009Unlimited18. Russian NationalsBerkutov, Anton12
2009Final Freestyle25. FAI World Aerobatic ChampionshipMamistov, Mikhail Vladimirovich5
2009Unlimited25. FAI World Aerobatic ChampionshipMamistov, Mikhail Vladimirovich4
2009Unlimited18. Russian NationalsMamistov, Mikhail Vladimirovich1
2009Unlimited18. Russian NationalsIlyukhin, Sergey11
2009Unlimited25. FAI World Aerobatic ChampionshipBespalov, Andrey17
2009Unlimited18. Russian NationalsKrotov, Alexandre5
2008Unlimited16. FAI European Aerobatic ChampionshipBespalov, Andrey10
2008Unlimited16. FAI European Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg3
2008Unlimited16. FAI European Aerobatic ChampionshipKrotov, Alexandre9
2007Unlimited24. FAI World Aerobatic ChampionshipKrotov, Alexandre18
2007Final Freestyle24. FAI World Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg12
2007Unlimited24. FAI World Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg17
2007Unlimited24. FAI World Aerobatic ChampionshipRacy, Michael M7
2006Unlimited15. FAI European Aerobatic ChampionshipRacy, Michael M25
2006Final Freestyle15. FAI European Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg2
2006Unlimited15. FAI European Aerobatic ChampionshipShpolyanskiy, Oleg3
2006Unlimited15. FAI European Aerobatic ChampionshipRakhmanin, Sergei6