Panevezys (7/10/2002 - 7/20/2002)FAI European Championship / Final Freestyle / Power